Bülten 2013-60 Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin İnternet Sitesi Açma ve Bu Sitenin Bir Bölümünün Şirketçe Kanunen Yapılması Gereken İlanlara Ayırması Zorunluluğu

Erdoğdu ÖZ Yeminli Mali Müşavir                                                İstanbul,03.07.2013 (BÜLTEN 2013-60) TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE BAĞIMSIZ  DENETİME TABİ  ŞİRKETLERİN İNTERNET SİTESİ AÇMA  VE 

Devam