Bülten 2014

Bülten 2014

Bülten 2014-89 Aralık 2014 Vergi Takvimi

Erdoğdu ÖZ Yeminli Mali Müşavir                                                İstanbul,01.12.2014                                                                (BÜLTEN 2014-89)                                           2014 YILI ARALIK AYI VERGİ TAKVİMİ İlk Tarih Son

Read More
Bülten 2014Türkiye Muhasebe Standartları

Bülten 2014-84 İsteğe Bağlı Olarak Türkiye Muhasebe Standartlarının Uygulanabileceği Hesap Dönemleri Hakkında Kurul Kararı

Erdoğdu ÖZ Yeminli Mali Müşavir                                                İstanbul,01.11.2014                                                                (BÜLTEN 2014-84) İSTEĞE BAĞLI OLARAK TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULANABİLECEĞİ HESAP DÖNEMLERİ HAKKINDA

Read More
Bülten 2014

Bülten 2014-83 2014 Yılı Kasım Ayı Vergi Takvimi

Erdoğdu ÖZ Yeminli Mali Müşavir                                                İstanbul,01.11.2014                                                                (BÜLTEN 2014-83)                                           2014 YILI KASIM AYI VERGİ TAKVİMİ İlk Tarih Son

Read More
Bülten 2014

Bülten 2014-82 2014 Yılı 3 ncü Geçici Vergi Dönem Sonunda Uygulanacak Yabancı Para Değerleme Kurları

Erdoğdu ÖZ Yeminli Mali Müşavir                                                İstanbul,20.10.2014                                                                (BÜLTEN 2014-82)                                   2014 YILI 3 NCİ  GEÇİCİ VERGİ DÖNEM SONUNDA UYGULANACAK YABANCI PARA

Read More
Bülten 2014

Bülten 2014-81 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1)

Erdoğdu ÖZ Yeminli Mali Müşavir                                                İstanbul,18.10.2014                                                                (BÜLTEN 2014-81)                                   KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Read More
Bülten 2014

Bülten 2014-80 2014 Ekim Vergi Takvimi

Erdoğdu ÖZ Yeminli Mali Müşavir                                                İstanbul,01.10.2014                                                                (BÜLTEN 2014-80)                                           2014 YILI EKİM AYI VERGİ TAKVİMİ İlk Tarih Son

Read More
Bülten 2014

Bülten 2014-79 2014 Agustos Ba Bs Bildirimlerinin Süresi 3 Ekim 2014 Günü Sonuna Uzatılmıştır

Erdoğdu ÖZ Yeminli Mali Müşavir                                                İstanbul, 30.09.2014                                                                  BÜLTEN 2014-79  2014/AĞUSTOS DÖNEMİNE İLİŞKİN “FORM BA” VE “FORM BS”

Read More
Bülten 2014

Bülten 2014-78 Sosyal Güvenlik Kurumunun Bazı Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Sosyal Güvenlik Kurumunun Genelgesi

Erdoğdu ÖZ Yeminli Mali Müşavir www.erdogduozymm.com İstanbul,28.09.2014                                                                (BÜLTEN 2014-78)  SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN BAZI ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN SOSYAL GÜVENLİK

Read More
Bülten 2014

Bülten 2014-77 Araç Muayenelerini Süresinde Yaptırmayanların 6552 Sayılı Kanunun 79 ncu Maddesi Uygulamasında Sağladığı Kolaylıklar

Erdoğdu ÖZ Yeminli Mali Müşavir www.erdogduozymm.com İstanbul,27.09.2014                                                                (BÜLTEN 2014-77) ARAÇ MUAYENELERİNİ SÜRESİNDE YAPTIRMAYANLARIN 6552 SAYILI KANUNUN 79 NCU MADDESİ

Read More
Bülten 2014

Bülten 2014-74 Maliye Bakanlığına Bağlı Vergi Dairelerinin Vergi Usul Kanunu Kapsamında Vergi Alacaklarının 6552 Sayılı Kanuna Göre Yeniden Yapılanması

Erdoğdu ÖZ Yeminli Mali Müşavir    www.erdogduozymm.com                                             İstanbul,24.09.2014                                                                (BÜLTEN 2014-74) 6552 SAYILI KANUN GEREĞİNCE MALİYE BAKANLIĞINA BAĞLI VERGİ DAİRELERİNİN

Read More
Bülten 2014

Bülten 2014-73 KDV İade Talebinin İnternet Vergi Dairesinden Gönderilmesinde Yapılan Değişiklikler

Erdoğdu ÖZ Yeminli Mali Müşavir    www.erdogduozymm.com                                             İstanbul,20.09.2014                                                                (BÜLTEN 2014-73) KDV İADESİ TALEBİ GİRİŞ EKRANLARINDA YER ALAN YÜKLENİLEN KDV

Read More