Özel Bültenler

Bülten 2012Özel Bültenler

Bülten 2012-2 Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Şirketler Hukuku’na Getirdiği Yenilikler

Erdoğdu ÖZ Yeminli Mali Müşavir erdogdu.oz@erdogduozymm.com www.erdogduozymm.com                                                                                                                                                  İstanbul,01.01.2012 Bülten(E.Ö 2012/2)   YENİ TÜRK TİCARET KANUNU’NUN ŞİRKETLER HUKUKUNA GETİRDİĞİ

Read More
Özel Bültenler

Yurt Dışından Gelen Hizmet Faturalarının Vergilendirilmesi

YURT DIŞINDAN GELEN HİZMET FATURALARININ  VERGİ KANUNLARI  VE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI  KARŞISINDAKİ DURUMLARI                                                                                             Erdoğdu ÖZ                                                                                            Yeminli Mali Müşavir  

Read More