Bülten 2013Yeni Türk Ticaret Kanunu Haberleri

Bülten 2013-84 01 Ocak 2014 Tarihinden Önce Bastırılmış Ticari Mektuplarda ve Ticari Defterlere Yapılan Kayıtların Dayandığı Belgelerde Zorunlu Olarak Bulunması Gereken Bilgiler

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,02.12.2013

BÜLTEN(E.Ö.2013/84) 

01 OCAK 2014 TARİHİNDEN ÖNCE BASTIRILMIŞ TİCARİ MEKTUPLARDA VE TİCARİ DEFTERLERE YAPILAN KAYITLARIN DAYANDIĞI BELGELERDE ZORUNLU OLARAK BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER 

14.11.2013 gün ve 2013-76 sayılı bültenimizde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 6335 sayılı Kanunla değişik 39/2 nci maddesinde; tacirin işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde 01.01.2014 tarihinden itibaren zorunlu olarak bulunması gereken bilgiler açıklanmıştır.

Sözü edilen bültenimizde, daha önce bastırılmış olup bu tarihte mevcut olan ve belgelerin zorunlu bilgilerin mevcut olmadığı belgelerin bitinceye kadar kullanılabileceğini düşündüğüm, ancak bu konuda da Gümrük Ve Ticaret Bakanlığından görüş alınması uygun olacağını belirtmiştim.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Web sitesinde yapılan  açıklamasında; “1 Ocak 2014 tarihi öncesinde bastırılan belgelerin bu tarih sonrasında da kullanılması halinde, bu belgelerde de anılan bilgilerin gösterilmesini (bilgileri içerecek şekilde hazırlanan kaşelerin bu belgelere vurulması) sağlamaları, yazar kasalardan alınan perakende satış fişlerinde madde kapsamındaki bilgilere yer verilmesini teminen gerekli program değişikliklerini yaptırmaları veya program değişikliğine gidilinceye kadar bilgileri içerecek kaşeyi fişlerin önüne veya arkasına vurmaları gerekmektedir.” denilmiştir.

Ayrıca sözü edilen açıklamada,” tacirlerimizin 1 Ocak 2014 tarihi ve sonrasında kullanacakları belgeleri bastırırken bu belgelerde, ticaret unvanının, MERSİS numarasının (MERSİS numarası verilmeyenler ticaret sicili numarasının) ve ticari işletmenin merkezinin (bağımsız denetime tabi tacirler bu bilgilere ek olarak internet sitesi adresi) gösterilmesine dikkat etmeleri,” gerektiği belirtilmiştir.

Söz konusu bilgilerin, tacirler tarafından 1 Ocak 2014 tarihi ve sonrasında madde kapsamındaki belgelerde gösterilmemesi halinde,  2014 yılı için 2 bin 240 lira idari para cezasıyla karşılaşmaları mümkündür.