HaberlerYeni Türk Ticaret KanunuYeni Türk Ticaret Kanunu HaberleriYeni Türk Ticaret Kanunu Tebliğleri

2014 yılında Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranı

25 Ocak 2014 gün ve 28893 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan T.C.Merkez Bankası’nın Tebliği,  6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun  1530 ncu madesinin 7 nci fıkrasında yer alan, alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hâllerde uygulanacak faiz oranını ve alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilmesi ile ilgilidir.

Sözü edilen tebliğ aşağıdadır. 

25 Ocak 2014  CUMARTESİ                   Resmî Gazete                        Sayı : 28893

TEBLİĞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:     

13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1530 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yıllık yüzde 12,75, alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı 120,00 Türk lirası olarak tespit edilmiştir.

Belirlenen bu oran ve tutar 1/1/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.