Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

14 Mart 2014  gün ve 28941 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2014/5973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar” da değişiklik yapılmıştır.

 Buna göre; 01.01.2014 tarihinden itibaren, 

Tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayan şirketler, bağımsız denetime tabidir:  

a-Aktif toplamı 75 milyon ve üstü TL.  

b-Yıllık net satış hasılatı 150 milyon ve üstü TL.

c-Çalışan sayısı 250 ve üstü.

Kararı görmek için tıklayınız.