Bülten 2013Yeni Türk Ticaret Kanunu Sunumları

Bülten 2013-31 Bakanlık Temsilcisi (Hükümet Komiseri) Bulunacak Genel Kurul Toplantıları

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul, 08.02.2013

BÜLTEN ( E.Ö. 2013/31)

BAKANLIK TEMSİLCİSİ (Hükümet Komiseri) BULUNACAK GENEL KURUL TOPLANTILARI

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca 28 Kasım 2012  gün ve  28481 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” gereğince aşağıda sayılan genel kurul toplantılarında ve bunların ertelenmesi halinde yapılacak ikinci toplantılarda Bakanlık temsilcisinin bulunması zorunludur:

a-Kuruluş ve esas sözleşme değişikliği işlemleri Bakanlık iznine tabi olan şirketlerin genel kurulları.

Örnek:

– Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi şirketleri,

– Bankalar.

– Sigorta şirketleri.

– Finansal kiralama şirketleri.

– Faktoring şirketleri.

– Bağımsız denetim şirketleri.

– Döviz büfesi işleten şirketleri vs.

b-Gündeminde aşağıdaki konular olan genel kurullar.

-Sermayenin arttırılması,

-Sermayenin azaltılması,

-Kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi,

-Kayıtlı sermaye sisteminden çıkılması,

-Kayıtlı sermaye tavanının arttırılması,

-Faaliyet konusunun değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme değişikliği,

-Birleşme, bölünme veya tür değişikliği.

c-Genel kurula elektronik ortamda katılım sistemini uygulayan şirketler.

d-Yurt dışında yapılacak bütün genel kurul toplantıları.

e-Yurt dışında yapılacak imtiyazlı pay sahipleri özel kurul toplantıları.

f-Bakanlık temsilcisinin bulunması zorunlu olmamasına rağmen, genel kurulu toplantıya çağıranların talep etmeleri ve bu taleplerin görevlendirme makamınca uygun görülmesi halinde.

g-Bakanlık temsilcisi bulunması zorunlu olmayan toplantılar için, sermayenin en az onda birini oluşturan pay sahipleri tarafından gerekçeleri de bildirilmek suretiyle Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesine dair talep, görevlendirme makamınca uygun görülmesi halinde.