Yeni Türk Ticaret Kanunu Tebliğleri

HaberlerYeni Türk Ticaret Kanunu HaberleriYeni Türk Ticaret Kanunu Tebliğleri

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nce Anonim ve Limited Şirketlerde Ayni Sermayeyi Temsil Eden Ortaklık Payının Devri Hakkında 14 Eylül 2012 tarihli ve B.21.0.İTG.0.03.00.00.431.04/6226 sayılı Genelge Yayınlandı.

Bu genelgeye göre; 6762 sayılı TTK, uyarınca, anonim şirketlerde ayın karşılığı olan hisse senetlerinin şirketin tescilinden itibaren iki yıl geçmeden,

Read More