Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nce Anonim ve Limited Şirketlerde Ayni Sermayeyi Temsil Eden Ortaklık Payının Devri Hakkında 14 Eylül 2012 tarihli ve B.21.0.İTG.0.03.00.00.431.04/6226 sayılı Genelge Yayınlandı.

Bu genelgeye göre; 6762 sayılı TTK, uyarınca, anonim şirketlerde ayın karşılığı olan hisse senetlerinin şirketin tescilinden itibaren iki yıl geçmeden,

Devam