Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik

31 Mayıs 2013 gün ve 28663 sayılı Resmi Gazete’de Gümrük ve Ticaret Bakanlığının “Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır.

Bu yönetmelikle; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1524 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca, aynı kanunun 397 nci maddesine göre Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen denetime tabi sermaye şirketleri tarafından internet sitesi açılması ve bu sitenin belirli bir bölümünün şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için ayrılması açıklanmıştır.

Yönetmelik 01.07.2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.