HaberlerYeni Türk Ticaret Kanunu HaberleriYeni Türk Ticaret Kanunu Yönetmelikleri

Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı

21 Eylül 2013 gün ve 28772 sayılı Resmi Gazete’de , Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca “Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır.

Bu yönetmelik, 6102 sayılı Kanunun 397 nci maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen denetime tabi sermaye şirketleri tarafından açılacak internet sitelerinde ilan edilecek ve erişime açık tutulacak asgari içeriğe, denetime tabi sermaye şirketleri ile Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcıların yapacakları işlemlere ve bu işlemlerden kaynaklanan yükümlülüklere ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

Değişikliğe göre;

-Şirketler topluluğuna dahil olup da doğrudan bağımsız denetim kapsamında olmayan sermaye şirketleri, internet sitesi açmakla yükümlü değildir.

-Şirketler topluluğuna dahil olan şirketlerin internet sitesine ilişkin yükümlülükleri, Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcı (MTHS) yetkisine sahip olmasa bile topluluk içinde yer alan şirketlerden biri tarafından da yerine getirilebilir. Bu durumda hizmet alan topluluk şirketi kendi internet sitesini açmış sayılır.

Ayrıca;

-Şirketlerin internet siteleri ile ilgili yükümlülükleri, teknik hususlar ve güvenlik kriteleri, teknik uygunluğuna ilişkin teknik raporlar hakkında değişiklikler yapılmıştır.

İlgili tebliğe ulaşmak için tıklayınız