Outsourcing

Uzman finans ve muhasebe Hizmetleri, şirketlerin müşterilerinin işlerini iyi idare etmeye azami önem vermektedir. Bu mali işler şirketlerin kendi bünyesinde yürütülürse, işletme için ikinci derecede önemi olur ve gelir üreten süreçlere öncelik verilir. Bu nedenle, finansman ve muhasebe sürecinizi dışa aktarmak, görevlerin güvenli ellerde olmasını ve hak ettikleri önemi vermesini sağlayacaktır. Erdoğdu ÖZ YMM, onlarca yıllık tecrübeye sahip özel bir uzman ekibine sahiptir. Ekibinizin kritik iş faaliyetlerine odaklanmalarına imkan tanıyan çeşitli sektörlerde birçok yerel ve çokuluslu işletmeye yardımcı olmaktayız.

  • Muhasebe hizmetleri
  • Bordrolama Hizmetleri
  • Vergi Muhasebesi