Yönetim Danışmanlığı

Günümüz iş ortamı, giderek daha entegre ve karmaşık hale gelen dünyamızda oldukça rekabetçi bir duruma gelmiştir. Böylesine dinamik ve karmaşık ortamda rekabet avantajı yaratabilmek için, doğru stratejileri tanımlamak, farklı iş yapış şekilleri yaratmak, stratejiler ile operasyonları uyumlu hale getirecek çözümleri hayata geçirmek firmalar için kaçınılmazdır. Erdoğdu ÖZ YMM Sizlere aşağıda belirttiğimiz hizmetler ile geleceğe daha aydınlık bakmanızı sağlamaktadır.

-STRATEJİK PLANLAMA
Organizasyonun işini daha iyi yapmasına ve kendi enerjisine odaklanmasına yardımcı olmak, çalışanlarının aynı amaç için çalışıyor olmalarını sağlamak, faaliyette bulunduğu ortamın çevresindeki değişikliklere göre yönünü belirleyip o yöne doğru gitmesini sağlamak. Kısaca stratejik planlama bir organizasyonun ne olduğunu, ne yaptığını ve neden yaptığını şekillendiren ve ona bu konularda kılavuzluk yapan temel kararları ve eylemleri geleceğe odaklı olarak üreten sistemli çabadır.

-YAPILANDIRMA VE YENİDEN YAPILANDIRMA
Rekabet, hız ve değişim günümüzün temel kavramları haline geldi ve ekonomik krizler ve şirketlerin devamlı yenilenme ihtiyacı duyması, şirketlerin hayat akışlarında her daim ola gelmiş ve bundan sonrada ola gelecek unsurlardan biri durumunda. En profesyonel yönetim takımlarının dahi krizler esnasında, yenilenmeye ihtiyaç duyulduğu durumlarda, ve tabiki başta likidite problemleri ve diğer finansal zorluklarla karşılaştıkları zaman paralize olmaları, karar alma süreçlerinde ve kendi yönetim yeterliliklerinde tereddütlere düşmeleri, çokça karşılaşılan bir durumdur. Böyle zamanlarda şirketler, daha farklı ve daha önce gerek duyulmamış yönetim kabiliyetlerine ihtiyaç duyarlar ve finans, hukuk, muhasebe, satış, pazarlama, üretim gibi tüm fonksiyonların yeniden gözden geçirilmesi ve yenilenmesi gerekir. Erdoğdu ÖZ YMM konusunda uzman profesyonelleri ile şirketlere yeniden yapılandırma hizmeti vererek şirketleri stratejik kararlar ile şirketin yeniden yapılandırılmasını sağlamaktadır.

-BÜTÇELEME SİSTEMİ TASARIMI VE UYGULAMASI
Planlama yönetimin temel fonksiyonlarından birisidir. İyi bir planlama sistemi kurmamış olan işletmeler önlerini göremezler, ayrıca ellerinde karşılaştıracakları planlanmış veriler olmadığından, gerçekleşen verilerle planlanmış verileri de karşılaştıramazlar. Planlananla gerçekleşenin karşılaştırılması ise, yönetimin diğer bir fonksiyonu olan kontrolü oluşturur. Dolayısıyla planlama fonksiyonunu ihmal eden bir işletme aynı zamanda kontrol fonksiyonunu da ihmal etmiş olur. Erdoğdu ÖZ YMM olarak şirketlerin verilerini planlama konusunda etkin hizmet vermekte olup, şirketlerin kontrol süreçlerini en pratik ve verimli şekilde dizayn etmektedir.

BİRLEŞME VE SATIN ALMA
Son birkaç yıldır, şirket birleşme ve satın alma işlemlerinin sayısı hem Türkiye’de hem de dünyada süratle artarmıştır. Bu gelişimin arkasında yatan en önemli etken, hem kurumsal şirketlerin hem de özel sermaye fonlarının birleşme ve satın alma işlemlerine olan ilgisinde meydana gelen kayda değer artıştır. Alanında uzman kişilerden oluşan entegre ekibimiz ile değeri yaratmanıza, güvenceye almanıza ve sürdürebilmenize yardımcı olabilmek için satın alma döngüsüne paralel hızda çalışırız.

Birleşme ve Satın Alma Danışmanlığı alanında müşterilerimize sunduğumuz hizmetler aşağıda ki gibidir;

  • Finansal İnceleme Çalışması – Alıcı Taraf
  • Finansal İnceleme Çalışması – Satıcı Taraf
  • Ticari ve Pazar Durum Tespiti
  • Operasyonel Özel İnceleme
  • Birleşme ve satın alma sonrası hizmetler