Denetim

Günümüz dünyasında şirketlerin globalleşen ticari süreçlerin içerisinde doğru ve gerçek bilgiye ulaşabilmeleri gerekliliği doğmuştur. Bu nedenle mali tablolarının şeffaf hale gelmesi uluslararası bir koşul sonucunu doğurmuştur. Erdoğdu ÖZ YMM küresel bir iletişim ve çalışma ortamı içerisinde tüm müşterilerine denetim hizmeti vererek şirketlerin bu ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Erdoğdu ÖZ YMM şirketlerin ihtiyaçlarına en uygun çözümleri üreten çok yönlü hizmetler vermekte olup teknik, muhasebe ve denetim konularındaki uzmanlığın ötesinde sektörsel anlamda da uzmanlaşmış çalışanları bünyesinde barındırmaktadır. Erdoğdu ÖZ YMM olarak aşağıda belirttiğimiz denetim hizmetlerimizi uzman profesyonel çalışanlarımızın desteğiyle sizlere sunmaktayız.

-BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ
Bağımsız denetim, işletmelerin yıllık finansal tablo ve diğer finansal bilgilerinin, bu tablo ve bilgiler için belirlenen kriterlere (örneğin, IFRS, US GAAP…vb.) uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla, genel kabul görmüş bağımsız denetim standartlarında öngörülen gerekli tüm bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak, defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanmasını ifade eder.
Bu çerçevede Erdoğdu ÖZ YMM gerek yurtdışı gerekse de yurtiçi finansman şirketleri veya yatırımcılara yönelik Bağımsız Denetim Hizmetlerini bu konuda eğitim almış uzman kadrosu ile sunmaktadır.

  • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)
  • Amerikan Muhasebe Standardı (US GAAP)
  • İngiltere Muhasebe Standardı (UK GAAP)

-İÇ DENETİM VE YAPILANDIRILMASI
İç denetim bir kurumun operasyonlarını geliştirmek ve onlara değer katmak için tasarlanmış bir bağımsız ve nesnel güvence ve danışmanlık faaliyetidir. Risk yönetimi, kontrol ve yönetişim süreçlerinin verimliliğini değerlendirme alanında disiplinli ve sistematik bir yaklaşım sunarak ilgili kurumun hedef ve amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur.
İşte bu noktada Erdoğdu ÖZ YMM uzman kadrosu ile şirketlerin daha etkin bir kontrol mekanizması kurulabilmesi için hizmet vermektedir. Gerek uluslararası tecrübeye sahip yabancı danışmanlar gerekse de yurt içerisinde bir çok önemli iç denetim projesine imza atmış profesyonellerle hizmet vermektedir.

-ALIŞVERİŞ MERKEZİ CİRO DENETİMİ
Alışveriş merkezlerinin içerisinde ki kiracılar ile sistematik bir bilgi akışını sağlamayı içermektedir. Buna göre bu denetim sürecinde uygulayacağımız denetimimiz “ciro denetimi” olarak adlandırdığımız doğruluk ve uygunluk denetimi olacaktır. Sahip olduğunuz alışveriş merkezi bünyesinde yer alan kiracı mağazalar ile yapmış olduğunuz ciro bazlı kiralama sözleşmesine istinaden oluşan kira bedellerinin kiralama dönemleri içerisinde doğru beyan edilip edilmediğine dair doğruluk denetimi hizmetidir. Bu sayede hatalı veya eksik bildirimlerin engellenmesi, Kiralama sözleşmesi kapsamında talep edilenlerin kiracılar tarafından yerine getirilip getirilmediğinin kontrolü ve Kiralama süreci boyunca tüm kiracılar ile kiralayan kurum arasında sistematik, gerçekçi, şeffaf bir sistemin kurulmasını sağlanmaktadır.