Vergi Hizmetleri

Erdoğdu ÖZ YMMolarak vergi hizmetlerimiz hem yurtiçi hem yurt dışı uygulamalarda son derece tecrübeli olan denetim ekibi ile birlikte müşterilerimize en kaliteli ve en uygun hizmeti vermeyi amaç edinmiştir.

-VERGİ DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ
Dünyada gelişen ticaret işlemleri sonucunda karmaşık bir mevzuat yapısı oluşmuş durumdadır. Bu karmaşık mevzuat yapısı içerisinde farklı sektörlerde farklı uygulamalara ilişkin etkin, güncel ve gerçek bilgiye ulaşabilmek şirketler için önemli bir kazanım olmaktadır. Bu noktada Erdoğdu ÖZ YMM olarak şirketlere tecrübeli ve özel kadrosu ile vergi danışmanlığı hizmetleri verilmektedir. Vermekte olduğumuz vergi danışmanlığı hizmetlerimiz;

Sürekli Vergi Danışmanlığı

 • Yabancı uyruklu yatırımcılar için Türkiye’de vergisel açıdan gerekli tüm belge ve izinlerin temini ve takibi
 • Transfer fiyatlandırması danışmanlık hizmeti
 • Uluslararası vergi planlamasına yönelik hizmetler

-TASDİK HİZMETLERİ
Kurumlar Vergisi Tam Tasdik hizmeti, gerçek veya tüzel kişilerin veya bunların işletmelerinin mali tablolarının ve beyannamelerinin muhasebe ilke ve standartlarına uygunluğu ve denetim standartlarına göre incelendiğinin tasdiki hizmetidir. Hizmetin genel amacı; ödenecek Kurumlar Vergisinin doğruluğunu tespit ederek kamu yararı ilkesinin yerine getirilmesidir.

Erdoğdu ÖZ YMM olarak şirketlerin vergisel açıdan taşıdıkları riskleri uzman kadrosu ile yapmış oldukları denetim ile önceden tespit ederek vergisel risk unsurlarını minimuma indirmeyi amaçlamaktadır.

Vermekte olduğumuz tasdik hizmetlerimiz;

 • Yıllık Kurumlar ve Gelir Vergisi Beyannamesi ile eklerinin tasdiki (Tam Tasdik)
 • Katma Değer Vergisi İadesi ve Tasdiki İşlemleri,
 • Diğer tasdik hizmetleri
 • Yatırım İndirimi Tutarının Tespiti,
 • TÜBİTAK "Yeminli Mali Müşavirlik Ar-Ge Harcamaları Değerlendirme Raporu
 • Kurumların Sermaye Artışı İşlemlerinin Tasdiki
 • Sermayenin Ödendiğinin Tespiti İşlemleri
 • İç Kaynakların Sermayeye İlavesinin Tetkiki ve Tasdiki
 • Stopaj iadesi tasdiki
 • İstisna gelirlerin tasdiki
 • Vakıflarda vergi muafiyeti için aranan şartların varlığının ve bu şartlarının korunduğunun tasdiki
 • Özel Tüketim Vergisi İade ve Mahsup İşlemleri