Bülten 2014

Bülten 2014-90 Faaliyet Dönemi Takvim Yılı Olanların 2015 Yılında Vergi Kanunlarına ve TTK’ya Göre Tutacakları Defterlerin Açılış Tastikine İlişkin Bilgiler

Erdoğdu Öz

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,03.12.2014

BÜLTEN (E.Ö. 2014-90) 

FAALİYET DÖNEMİ TAKVİM YILI  OLANLARIN 2015 YILINDA VERGİ KANUNLARINA VE TTK’YA GÖRE TUTACAKLARI DEFTERLERİN AÇILIŞ TASTİKİNE İLİŞKİN BİLGİLER 

Defter

Noter Açılış Onay Durumu ve Zamanı

Noter Açılış Onay Durumu ve Zamanı

Vergi Usul Kanunu

Türk Ticaret Kanunu

Yevmiye Defteri

Var

2014 Aralık Ayı

2014 Defteri 2015 Yılında Kullanılacaksa 2015Ocak Ayında

Var

2014 Aralık Ayı

2014 Defteri 2015 Yılında Kullanılacaksa 2015Ocak Ayında

Envanter Defteri

Var

2014 Aralık Ayı

2014 Defteri 2015 Yılında Kullanılacaksa 2015Ocak Ayında

Var

2014 Aralık Ayı

2014 Defteri 2015 Yılında Kullanılacaksa 2015Ocak Ayında

Defteri Kebir

Yok

Var

2014 Aralık Ayı

2014 Defteri 2015 Yılında Kullanılacaksa 2015Ocak Ayında

Yönetim Kurulu Karar Defteri

(A.Ş.)

——

Var

2014 Aralık Ayı

2014 Defteri 2015 Yılında Kullanılacaksa 2015Ocak Ayında

Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri

(A.Ş.-Ltd Şti.)

——

Önceden Onaylı Defterde Yeterli sayfa Varsa Onay Yok

Pay Defteri

(Ltd.Şti.-A.Ş.)

——

Önceden Onaylı Defterde Yeterli sayfa Varsa Onay Yok

Müdürler Kurulu Karar Defteri (Ltd.Şti.)

——

Var

2014 Aralık Ayı

2014 Defteri 2015 Yılında Kullanılacaksa 2015Ocak Ayında

Genel Kurul Toplantı ve müzakere Defterine Ltd.Şti. Müdür veya Müdürler Kurulu Kararları Yazılıyorsa (Ltd.Şti)

 

Önceden Onaylı Defterde Yeterli sayfa Varsa Onay Yok

Serbest Meslek Kazanç Defteri

Var

2014 Aralık Ayı

2014 Defteri 2015 Yılında Kullanılacaksa 2015Ocak Ayında

———

İşletme Defteri

Var

2014 Aralık Ayı

2014 Defteri 2015 Yılında Kullanılacaksa 2015Ocak Ayında

——–

Damga Vergisi Defteri (DV Sürekli Yükümlüler)

Var

2014 Aralık Ayı

2014 Defteri 2015 Yılında Kullanılacaksa 2015Ocak Ayında

——-