Bülten 2014

Bülten 2014-73 KDV İade Talebinin İnternet Vergi Dairesinden Gönderilmesinde Yapılan Değişiklikler

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

  

www.erdogduozymm.com                                            

İstanbul,20.09.2014

                                                               (BÜLTEN 2014-73)

KDV İADESİ TALEBİ GİRİŞ EKRANLARINDA YER ALAN YÜKLENİLEN KDV LİSTESİ FORMATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK HAKKINDAKİ DUYURU

Gelir İdaresi Başkanlığı yaptığı duyuruda;

2014 Ağustos dönemi ve sonraki dönemlerde KDV İade taleplerinin internet ortamında internet vergi dairesinden gönderilmesi sırasında;

-Yüklenen KDV listesine eklene “Yüklenim Türü” sütununun doldurulması,

-Yüklenen KDV listesine Genel Giderler ve ATİK’lere (Amortismana tabi iktisadi kıymetlere) ait belgeleri de girerken belge detayı yazılarak giriş yapmaları,

gerektiğini bildirmiştir.

Sözü edilen duyuru aşağıdadır.

KDV İADESİ TALEBİ GİRİŞ EKRANLARINDA YER ALAN YÜKLENİLEN KDV LİSTESİ FORMATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK HAKKINDAKİ DUYURU

KDV Genel Uygulama Tebliği gereğince KDV iade taleplerinde internet vergi dairesinden gönderilmekte olan yüklenilen KDV listesine “Yüklenim Türü” sütunu eklenmiştir.

Mükellefler internet vergi dairesinden yüklenilen KDV listesi gönderirken 2014/08 KDV dönemi itibariyle ilgili sütunu da doldurmaları gerekmektedir.

Ayrıca, yine 2014/08 KDV dönemi itibariyle, mükelleflerin yüklenilen KDV listesine Genel Giderler ve ATİK’lere ait belgeler için tek satırda toplu olarak yapabildikleri giriş uygulamasına son verilmiş olup,  doğrudan yüklenimlerde olduğu gibi Genel Giderler ve ATİK’lere (Amortismana tabi iktisadi kıymetlere) ait belgeleri de girerken belge detayı yazılarak listeye giriş yapmaları gerekmektedir.

Konuya ilişkin açıklamaların yer aldığı “KDV İade Talebi Listelerinin İnternetten Gönderilmesi” kılavuzu güncellenmiştir.