Bülten 2014-43 Kurumlar Vergisi Mükellefleri 2014 Nisan Ayı İçinde “Kesin Mizan Bildirimi”ni Elektronik Ortamda Bildireceklerdir

Erdoğdu ÖZ Yeminli Mali Müşavir ve YMM  Ltd.Şti.                                                                                                               İstanbul,10.04.2014 BÜLTEN ( E.Ö. 2014/43) KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ 2014 NİSAN AYI İÇİNDE

Devam