HaberlerTürkiye Denetim Standartları

Özet Finansal Tablolara İlişkin Rapor Vermek Üzere Yapılan Denetimler (BDS 810) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 37

22 Nisan 2014 gün ve 28980 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun “Özet Finansal Tablolara İlişkin Rapor Vermek Üzere Yapılan Denetimler (BDS 810) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 37” yayımlanmıştır.

Bu Tebliğin amacı, bu Tebliğin ekinde yer alan Bağımsız Denetçi Raporunda Olumlu Görüş Dışında Bir Görüş Verilmesi Standardının yürürlüğe konulmasıdır.

Bu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.