Haberler

34 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Yayınlandı

Bu genel  tebliğde, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin 2 numaralı fıkrasının Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden, adı geçen Kanuna ekli (I) sayılı liste uygulamasına ilişkin olarak 38.11 tarife pozisyon numarasında yer alan malların (mineral yağlar), rafinericiler hariç  teslimine ilişkin ÖTV, yalnızca sanayi sicil belgesini haiz olan KDV mükellefi imalatçılar tarafından satın alınması halinde tevkifata tabi tutulmak suretiyle beyan edilerek ödeneceği açıklanmıştır. 

Bu uygulamanın usul ve esasları bu tebliğde açıklanmıştır.

Bu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.