Bülten 2014

Bülten 2014-42 Yıllık İşletme Cetvellerinin 30 Nisan 2014 Tarihine Kadar Gönderilmesi ve Sanayi Sicil Belgelerinin Vize İşlemleri

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,10.04.2013

BÜLTEN ( E.Ö. 2014/42)

YILLIK İŞLETME CETVELLERİNİN 30 NİSAN 2014 TARİHİNE KADAR GÖNDERİLMESİ VE SANAYİ SİCİL BELGELERİNİN VİZE İŞLEMLERİ

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’ na göre Sanayi Sicil Belgesi alan kuruluşların, her yıl Nisan ayı sonuna kadar “ Yıllık İşletme Cetveli ” verme zorunluluğu bulunmaktadır.

Bu nedenle, Sanayi Sicil Belgeli kuruluşların 2013 yılı Yıllık İşletme Cetvellerini tanzim ederek, Nisan ayı mesai bitimine kadar Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’ne vermeleri veya Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın www. sanayi. gov. tr İnternet adresinde “e -hizmetler” bölümündeki “Yıllık işletme cetveli işlemleri” bölümünü tıklayıp kullanıcı kaydı yaptırdıktan sonra işlem yapabilirler. Firmalar, farklı üretim adresleri için sahip oldukları her bir sanayi sicil belgesi için ayrı İşletme Cetveli vereceklerdir.

Ayrıca ; Sanayi Sicil Belgelerinin vize işlemleri 2 yılda bir yapılmakta olup, vize tarihi en son 2012 yılına ait olan Sanayi Sicil Belgelerinin de Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nden vize yaptırılması gerekmektedir. Birden fazla üretim yeri olan sanayi işletmelerinin farklı adreslerde faaliyette bulunulan her üretim yeri için ayrı Sanayi Sicil Belgesi düzenlendiğinden bunlar da vize ettirilmelidir.

Sanayi sicil belgesinin vize tarihi geçirildiğinde Elektrik Dağıtım Şirketi kullanılan sanayi elektriği tarifesini normal elektrik tarifesine çevirmektedir. Katma Değer Vergisi Kanununun 11/c maddesinde yer alan ihraç kayıtlı satış nedeniyle tecil terkin ve ihraç kayıtlı satış KDV iade işlemlerinden yararlanamamaktadır.

Yıllık İşletme Cetvelini belirtilen tarihe kadar vermeyen ve Vize işlemlerini yaptırmayan sanayi kuruluşlarının belgeleri geçersiz sayılacağından, bu belge ile sağlanan haklardan yararlanamayacakları gibi, 759.00 TL idari para cezasına da muhatap olabileceklerdir. 2 yıl üst üste yıllık işletme cetvelini vermeyen kuruluşların sanayi sicil belgeleri de iptal edilmektedir.

Sanayi Sicil Belgesi alındıktan sonra Belge verilmesine esas unvan, üretim konusu, ürün ilavesi, iş kolu, adres gibi konularda değişiklik meydana gelmesi durumunda, değişikliğin yapıldığı tarihten itibaren 1 ay içerisinde Sanayi Sicil Belgesinde gerekli değişikliğin yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde değişiklik yapılmaması halinde 759 TL. idari para cezası uygulanmaktadır.

Sanayi Sicil Kanunu hükümleri uyarınca, sanayi işletmelerinin üretime geçtikten sonra iki ay içerisinde sanayi sicile kayıt olması ve Sanayi Sicil Belgesi alması yasa gereği olduğundan  süresi içerisinde belge almayanlara idari para cezası uygulanmaktadır.Ancak, 02 Ağustos 2013 tarih ve 28726 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6495 sayılı Kanun ile Sanayi Sicil Kanunu’na eklenen Geçici Madde 2 gereği, ne zaman faaliyete geçtiğine bakılmaksızın bugüne kadar sanayi sicile kayıt olmayan sanayi işletmelerinin 31 Aralık 2014 tarihine kadar kayıt olmaları ve Sanayi Sicil Belgesi almaları halinde idari para cezası uygulanmayacaktır.