Haberler

İptal Edilen Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğleri

17 Nisan 2014 gün ve 28975 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 44 Seri Nolu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği ile bazı Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğleri iptal edilmiştir.

Bu genel tebliğler eski yıllara ait Çevre Temizlik Vergisinin bildirim ve ödeme süreleri ile ilgilidir.

44 Seri Nolu Belediye Gelirleri Genel Tebliği aşağıdadır.

 

17 Nisan 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28975

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 44)

1. Giriş

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun uygulanması ile ilgili olarak yayımlanan, ancak zamanla güncelliğini kaybeden veya belirli sürelerde uygulanmak üzere çıkarılan tebliğlerin açık bir tebliğ hükmü ile yürürlükten kaldırılmamasının uygulamada mükerrerliğe ve karışıklığa neden olduğu anlaşılmıştır.

2. Yürürlükten kaldırılan tebliğler

Yukarıda belirtilen nedenlerle aşağıda yer alan tebliğler bu Tebliğin yayımı tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır.

1) 23/2/1994 tarihli ve 21858 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 15).

2) 14/5/1994 tarihli ve 21934 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 16).

3) 29/6/1994 tarihli ve 21975 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 17).

4) 28/7/1994 tarihli ve 22004 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 18).

Tebliğ olunur.