Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği 2014-1 Yayımlandı

10 Nisan2014 gün ve 28968 sayılı Resmi Gazete’de Maliye Bakanlığınca Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği 2014-1 Yayımlandı.

Bu tebliğe göre, Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan Yabancılar için ikamet tezkerelerinin bedelleri, 11/4/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 50,00 TL olmak üzere yeniden tespit edilmiştir.

İlgili Genel Tebliğ aşağıdadır.

10 Nisan 2014    PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28968

TEBLİĞ

Maliye   Bakanlığından:

DEĞERLİ   KAĞITLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SAYI:   2014/1)

Bilindiği üzere 21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli   Kağıtlar Kanununun 1 inci maddesinde;

“Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler   “değerli kağıt” sayılır.

Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama   alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile   ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı   yetkilidir.”

hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar   Tablosunda yer alan Yabancılar için ikamet tezkerelerinin bedelleri,   11/4/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiş ve   aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Değerli Kağıdın Cinsi                                          Bedel   (TL)

4-Yabancılar için ikamet tezkereleri                         50,00 TL

Tebliğ olunur.