Bülten 2014-45 Bu Güne Kadar Yaınlanmış 123 KDV Genel Tebliği Yürürlükten Kaldırılmış, Yerine KDV Uygulama Tebliği Yürürlüğe Konulmuştur.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,26.04.2014 

(BÜLTEN 2014/45)

 BU GÜNE KADAR YAYINLANMIŞ 123 KDV GENEL TEBLİĞİ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ, YERİNE KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ YÜRÜRLÜĞE KONULMUŞTUR 

26 Nisan 2014 gün ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde, Katma Değer Vergisi uygulamasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Bu Genel Tebliğ ile bu güne kadar yayınlanmış  olan 123 adet  Katma Değer Vergisi Kanunu Genel Tebliği 1 Mayıs 2014 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu tebliğ açıklamaları, 1 Mayıs 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

Yapılan değişiklik ve yeniliklerden bazıları:

– İmal, inşa, tadil, bakım ve onarım uygulamalarını içeren istisna düzenlemelerinde proje uygulamasına geçildi. Mükellef önceden proje kapsamında hangi malların alınacağı listesini sunacak. İadeler buna göre yapılacak.

– Tecil ve terkin uygulamasından yararlanacak imalatçıların kapsamı tarımsal üretimi de kapsayacak bir şeklide genişletildi.

– Halen uygulamada olan hızlandırılmış iade sisteminden yaralanma koşulları hafifletiliyor.

– Daha önce sadece imalat ya da ihracat yapan mükelleflerin yararlanabildiği indirimli teminat uygulaması sistemini, KDV iadesi alan tüm mükelleflerin gerekli şartları sağlaması kaydıyla yararlanabileceği şekle dönüştürüldü.

– Mal teslimlerine yönelik tevkifat uygulamalarından kaynaklanan mahsuben iade incelemesiz ve teminatsız iade alınabilmesine imkan sağlandı.

– Sahte belgeye dayalı KDV iadelerinin önlenmesi amacıyla özel esaslar uygulamasını yeni baştan düzenledi. Özel esaslara alınma kriteri, belge ve işlemin gerçek mahiyeti esas alınarak belirlendi. özel esaslara alınmadan önce mükelleflere yaptıkları işlemin gerçekliğini gelir serbestisi içerisinde her türlü delil ile ispat etme imkanını sağlandı.

-Özel esaslar kapsamından çıkış için net belirlemeler, kriterler ve koşullar getirildi..

-Elektronik ortamda KDV Takip Sistemi sayesinde Mükellefler,  talepte bulunduğu bir iadenin hangi aşamada olduğu hakkında bilgi sahibi olacak şekilde düzenleme yapıldı. 

Bu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.