Haberler

Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasında Vergisel Yükümlülükleri Rehberi Yayınlandı.

Gayrimenkullerin elden çıkarılmasında vergisel yükümlülüklerine ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan “Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasında Vergisel Yükümlülükleri Rehberi” elektronik ortamda Başkanlığın internet sayfasında yayınlaşmıştır.

Rehberde, gelir vergisinin konusu ve unsurları, gayrimenkul alım-satım işlerinde ‘ticari kazanç – değer artış kazancı’ ayrımı, gayrimenkul olarak tanımlanan mal ve hakların neler olduğu ve bu mal ve hakların elden çıkarılması sırasında elde edilen kazancın niteliği, safi değer artışının tespiti ve kazancın hangi hallerde beyan edileceğine dair açıklamalara ve gayrimenkul alım- satımında katma değer vergisi, gayrimenkul alım-satımında tapu harcı yükümlülüğü ve emlak vergisi yükümlülüğü konularına yer verilmektedir.

Rehbere ulaşmak için tıklayınız.