Haberler

Mükelleflerin Hakları ve Ödevleri Rehberi Yayınlandı

Mükellefleri hakları ve ödevleri konusunda bilgilendirmek amacıyla  Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan “Mükelleflerin Hakları ve Ödevleri Rehberi”  yayınlanmıştır. 

Rehberde; mükellefiyetin tesis edilmesinden sona erdirilmesine kadar geçen süreçte mükelleflerin var olan hakları ile yerine getirmek zorunda oldukları yükümlülüklere yer verilmiştir.

Söz konusu Rehbere ulaşmak için tıklayınız.