Bülten 2014

Bülten 2014-44 2013 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresinin 29 Nisan Gününe Uzatılmasına İlişkin Sirküler Yayınlandı.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

                                              

İstanbul,25.04.2014 

(BÜLTEN 2014/44)

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN VERİLME SÜRESİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN SİRKÜLER YAYINLANDI.

24.04.2014 tarih ve KVK-32/2014-2 sayılı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Sirküleri/32 de; 25 Nisan 2014 günü akşamına kadar verilmesi gereken 2013 takvim yılına ait Kurumlar  Vergisi Beyannamesinin verilme süresi 29 Nisan 2014 Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Söz konusu Sirküler aşağıdadır.

 

Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması 

Tarih          24/04/2014

Sayı            KVK-32/2014-2

Kapsam    

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /32 

Konusu                        : Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması

Tarihi                          :    /    /2014

Sayısı                           : KVK-32/2014-2  

1. Giriş

25 Nisan 2014 günü akşamına kadar verilmesi gereken Kurumlar Vergisi Beyannamesinin verilme süresinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması 

Yoğun iş yükü ile ilgili olarak Bakanlığımıza iletilen sorunlar nedeniyle, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak;

25 Nisan 2014 günü akşamına kadar verilmesi gereken Kurumlar Vergisi Beyannamesinin verilme süresi 29 Nisan 2014 Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Beyanname verme süresinin uzatılması ödeme süresini etkilememektedir. Bu nedenle, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde ödeyecekleri tabiidir.

Duyurulur.

 

Mehmet ŞİMŞEK