Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ile Beyan Edilecek ve Edilmeyecek Gelirler

Erdoğdu Öz Yeminli Mali Müşavir www.erdogduozymm.com                                                                                              İstanbul, 26.02.2012     YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ İLE BEYAN EDİLECEK VE EDİLMEYECEK GELİRLER

Devam

Damga Vergisinde Makbuz Karşılığı Ödeme Uygulaması

Erdoğdu ÖZ Yeminli Mali Müşavir www.erdogduozymm.com                                                                                                   İstanbul,25.02.2012       DAMGA VERGİSİNDE MAKBUZ KARŞILIĞI ÖDEME UYGULAMASI   I-GİRİŞ 488 sayılı Damga

Devam

Bülten 2012-18 Yatırım İndiriminde % 25 Kısıtlama Uygulamasının Yürütmesinin Durdurulması Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı

Erdoğdu ÖZ Yeminli mali Müşavir                                                                                       İstanbul,20.02.2012                                               BÜLTEN (E.Ö.2012-18)   YATIRIM İNDİRİMİNDE % 25 KISITLAMA UYGULAMASININ YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI HAKKINDA

Devam

Olumsuz Mükelleflerden Alınan Belgelerdeki KDV nin İndirimden Çıkartılması ve KDV Beyannamesinin Düzeltilmesi

Erdoğdu ÖZ                                                                                                                        İstanbul,18.02.2012 Yeminli Mali Müşavir   OLUMSUZ MÜKELLEFLERDEN ALINAN BELGELERDEKİ KDV NİN İNDİRİMDEN ÇIKARTILMASI VE KDV BEYANNAMESİNİN DÜZELTİLMESİ

Devam