Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi ile ilgili 414 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği

18 Şubat 2012 günlü Resmi Gazete’de yayımlanan 414 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu GenelTebliğ ile 2011 ve sonraki yıllarda sadece gayrimenkul sermaye iradı (GMSİ-kira geliri) elde eden mükelleflerin bu iratlarına ilişkin beyannamelerinin Gelir İdaresi Başkanlığınca önceden doldurulup mükelleflerin onayına sunulacağı Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi açıklanmıştır.

Bu genel Tebliğ ve açıklamaları ile ilgili bilgiye Web Sitemizde (www.erdogduozymm.com) Bülten 2012-17 den ulaşabilirsiniz.

NOT:

2011 yılı kira gelirlerinin beyan dönemi 1-25  Mart 2012  tarihleri  arasındadır.

Bu nedenle  mükellefler 1 MART 2012 tarihinden itibaren  ÖNCEDEN HAZIRLANMIŞ KİRA BEYANNAME SİSTEMİ ‘ni  aşağıda yer alan web sitesinden kullanmaya başlayabileceklerdir.

http://www.gib.gov.tr//fileadmin/kirabeyanname/kirabeyanname.html