Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi Broşürü

Gelir İdaresi Başkanlığı, sadece kira geliri olan mükelleflere kolaylık sağlamak için  Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemini uygulamaya sokacaktır.İlk defa 2011 yılı kira gelirleri için 01-25 Mart  2012 beyan döneminde uygulanacaktır.

Bu sistem ile Gelir İdaresi Başkanlığı’nda bulunan bilgiler kullanılarak oluşturulan kira beyannameleri internet ortamında mükelleflere yansıtılacaktır. Mükellefler  beyannamelerini kontrol ettikten sonra; eksiklik, hata ve yanlışlıkların bulunması halinde düzeltip onaylamaları üzerine, beyannamelerini elektronik olarak alınacak ve beyan edilen vergi otomatik hesaplanıp adlarına tahakkuk ettirilecektir.

Beyannameler  hazırlanırken kira geliri elde eden mükelleflerin Mernis (Merkezi Nufus İdare Sistemi), banka, PTT,sigorta şirketleri, tapu gibi çeşitli bilgileri kullanılarak hazırlanmaktadır.

Bu sistemi kullanmak zorunlu değildir. Ancak kullanılması mükelleflere kolaylık sağlamaktadır.Sisteme mükelleflere özel hazırlanmış güvenlik soruları cevaplanarak da ulaşılabilinir.

İlk defa  mükellef olacaklar da bu sistemden yararlanarak mükellef olabilirler.

Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi hakkında daha fazla bilgi için Gelir İdaresi Başkanlığınca Hazırlanmış

“Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi” Broşüründen faydalanmak mümkündür.

Bu broşüre ulaşmak için tıklayınız.