Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Verme Dönemi 1 Şubat 2012 Tarihinde Başlıyor.

Geliri, sadece Basit Usulde tespit edilen ticari kazançlardan ibaret olan mükellefler için beyanname verme süresi 1 Şubat 2012 tarihinde başlıyor.

Basit Usulde Vergilendirilen Mükellefler 2011 yılı kazançlarına ilişkin beyannamelerini, Şubat ayının başından yirmi beşinci günü akşamına kadar bağlı bulundukları vergi dairelerine vermeleri gerekiyor..

Şubat ayı içerisinde verilecek beyannameler üzerinden hesaplanan gelir vergisi, Şubat ve Haziran aylarında olmak üzere, vergi tahsiline yetkili olan banka şubeleri, bağlı bulunulan vergi dairesi veya bağlı bulunulan vergi dairesinin belediye sınırları dışındaki herhangi bir vergi dairesine iki eşit taksitte ödenebilecektir.

Basit usulde vergilendirme ile ilgili özel bültenimize buradan ulaşabilirsiniz.