İlan ve Reklam Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisi İşlemleri ile İlgili 41 Seri Nolu Belediye Gelirleri Kanunu GT Yayımlandı.

28 Şubat 2012 gün ve 28218 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 41 Seri Nolu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğinde, “ilan ve reklâm vergisi ve çevre temizlik vergisi mükelleflerinden beyanname ve bildirim dışında kimlik fotokopisi, kira kontratı, vergi dairelerince düzenlenen yoklama fişi, vergi levhası, Ticaret Sicil Gazetesi veya başkaca bir belge talep edilmeyecektir. Mükelleflerin beyanname ve bildirimde belirttikleri bilgilere göre bu vergilerin tarh, tahakkuk ve tahsilinin yapılması gerekmektedir.” denilmiştir.

 

Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.