Bülten 2012-17 Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi İle GMSİ Beyannamesi Verme Esasları

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

                                                             İstanbul,18.02.2012

www.erdogduozymm.com

BÜLTEN (E.Ö.2012/17)

 

ÖNCEDEN HAZIRLANMIŞ KİRA BEYANNAME SİSTEMİ İLE GMSİ

BEYANNAMESİ VERME ESASLARI

18 Şubat 2012 günlü Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile;

2011 ve sonraki yıllarda sadece gayrimenkul sermaye iradı (GMSİ-kira geliri) elde eden mükelleflerin bu iratlarına ilişkin beyannamelerinin Gelir İdaresi Başkanlığınca önceden doldurulup mükelleflerin onayına sunulacağı Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi açıklanmıştır.

Bu sistem ile;

1-Kira geliri (GMSİ) elde eden mükelleflere ilişkin banka, tapu, sigorta şirketleri gibi kurumlardan elde edilen bilgiler kullanılarak GMSİ beyannamelerinin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından otomatik olarak doldurulup mükelleflerin onayına sunulmaktadır.

2-Sistem ile sicil, gayrimenkul, irat tür ve tutarı, gider türü, indirim, vergi kesintisi gibi GMSİ beyannamesinde bulunan tüm bilgilerin görüntülenmesi, doldurulması ve değiştirilmesi işlemlerinin kolay, hızlı ve kontrol edilebilir bir şekilde yapılması imkânı sağlanacaktır. Vergi hesaplama adımları ve tahakkuk bilgileri hesaplanmış bir şekilde hazırlanıp mükellefin onayına sunulacaktır.

3-Sistem, mevcut GMSİ yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlara hizmet sunacağı gibi ilk defa mükellefiyet tesis ettirerek GMSİ beyannamesi gönderecekleri de kapsamaktadır.

4-GMSİ yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunmayan şahısların, İnternet Vergi Dairesinde kendileri için hazırlanan GMSİ beyannamelerini elektronik ortamda onayladıkları anda, adlarına GMSİ için mükellefiyet tesisi ve vergi tahakkuku işlemleri otomatik olarak gerçekleştirilecektir.

5-Mevcut GMSİ mükelleflerinin adres değişikliği bu sistemle beyannamelerini vermeleri halinde adres değişikliği otamatik yapılmış olacaktır.

6-Önceden hazırlanmış GMSİ beyannamesinin mükellef tarafından elektronik ortamda onaylanması ile beraber vergiye ilişkin tahakkuk işlemleri otomatik olarak gerçekleştirilecek ve tahakkuk fişi aynı anda elektronik ortamda mükellefe iletilecektir.

7-Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi’ne girişler Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden gerçekleşecektir.

8-Mükellefler İnternet Vergi Dairesi şifrelerini kullanarak veya kendileri için hazırlanmış güvenlik sorularını cevaplayarak Sistem’e giriş yapabileceklerdir. İnternet Vergi Dairesi şifresi bulunmayan mükellefler, “SADECE GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI GELİRİ ELDE EDEN GERÇEK KİŞİLER İÇİN İNTERNET HİZMETLERİ KULLANIM BAŞVURU FORMU” Bu tebliğ ekinde bulunan (EK:1) ile herhangi bir vergi dairesine bizzat başvurarak kullanıcı adı, şifre ve parola alabileceklerdir.

NOT:

BEYANNAMENİN NASIL VERİLECEĞİNE İLİŞKİN REHBER İÇİN tıklayınız

2011 yılı kira gelirlerinin beyan dönemi 1-25  Mart 2012  tarihleri  arasındadır.

Bu nedenle  mükellefler 1 MART 2012 tarihinden itibaren  ÖNCEDEN HAZIRLANMIŞ KİRA BEYANNAME SİSTEMİ ‘ni http://www.gib.gov.tr//fileadmin/kirabeyanname/kirabeyanname.html web sitesinden kullanmaya başlayabileceklerdir.

414 Nolu Tebliğe Ulaşmak İçin Tıklayınız.