Bülten 2012-22 Bilanço Esasina Göre Defter Tutan Gelir Vergisi Mükellefleri 2012 Mart Ayı İçinde Kesin Mizan Bildirimini Elektronik Ortamda Bildireceklerdir

Erdoğdu ÖZ Yeminli Mali Müşavir                                                                                            İstanbul,11.03.2012     BÜLTEN ( E.Ö. 2012/22) BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTAN GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ 2012

Devam