01.01.2012 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Yurtdışı Harcırahlara Ait Karar Yayınlandı

25 Mart 2012 PAZAR                               Resmî Gazete                        Sayı : 28244

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2012/2760

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar” ile “Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 2/1/2012 tarihli ve 16 sayılı yazısı üzerine, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 34 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/1/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Kararı görmek için    tıklayınız.