Bülten 2012-25 2012 Nisan Vergi Takvimi

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

                                                                  İstanbul,29.03.2012

 

BÜLTEN(E.Ö.2012/ 25)

 

2012 YILI NİSAN AYI VERGİ TAKVİMİ

 

Ay

İlk Tarih

Son Tarih

Konu

Nisan 01/03/2012 02/04/2012 2011 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisinin 1. Taksit Ödemesi
01/02/2012 02/04/2012 6111 Sayılı Kanunun 2, 3, 5, 6, 7 ve 8. Maddeleri Hükümleri Uyarınca Ödenmesi Gereken 6. Taksit Ödemesi
01/03/2012 02/04/2012 Şubat 2012 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/03/2012 02/04/2012 Şubat 2012 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/03/2012 02/04/2012 Şubat 2012 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2012 10/04/2012 2011 Yılına İlişkin Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Gelir Vergisi Mükellefleri İçin Kesin Mizan Bildirimi
01/04/2012 10/04/2012 16-31 Mart 2012 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2012 10/04/2012 16-31 Mart 2012 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/04/2012 16/04/2012 Mart 2012 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2012 16/04/2012 Mart 2012 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2012 16/04/2012 Mart 2012 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/04/2012 16/04/2012 Mart 2012 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2012 16/04/2012 Mart 2012 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2012 16/04/2012 Mart 2012 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/04/2012 20/04/2012 Mart 2012 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/04/2012 20/04/2012 Mart 2012 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/04/2012 20/04/2012 Mart 2012 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/04/2012 20/04/2012 Mart 2012 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/04/2012 20/04/2012 Mart 2012 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2012 20/04/2012 Mart 2012 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2012 20/04/2012 Mart 2012 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2012 20/04/2012 Mart 2012 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/04/2012 20/04/2012 Mart 2012 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2012 20/04/2012 Mart 2012 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2012 24/04/2012 Mart 2012 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/04/2012 24/04/2012 Ocak-Şubat-Mart 2012 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
01/04/2012 24/04/2012 Ocak-Şubat-Mart 2012 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/04/2012 24/04/2012 Mart 2012 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
01/04/2012 24/04/2012 Ocak-Şubat-Mart 2012 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
01/04/2012 24/04/2012 Mart 2012 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
01/04/2012 25/04/2012 2011 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilmesi
16/04/2012 25/04/2012 1-15 Nisan 2012 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16/04/2012 25/04/2012 1-15 Nisan 2012 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/04/2012 26/04/2012 Mart 2012 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
01/04/2012 26/04/2012 Ocak-Şubat-Mart 2012 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
01/04/2012 26/04/2012 Ocak-Şubat-Mart 2012 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
01/04/2012 26/04/2012 Mart 2012 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/04/2012 26/04/2012 Ocak-Şubat-Mart 2012 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/04/2012 26/04/2012 Mart 2012 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
01/04/2012 30/04/2012 2011 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisinin Ödemesi
01/04/2012 30/04/2012 2011 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Kesin Mizan Bildirimi
01/04/2012 30/04/2012 Mart 2012 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/04/2012 30/04/2012 Mart 2012 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/04/2012 30/04/2012 Mart 2012 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2012 31/05/2012 6111 Sayılı Kanunun 2, 3, 5, 6, 7 ve 8. Maddeleri Hükümleri Uyarınca Ödenmesi Gereken 7. Taksit Ödemesi
01/03/2012 31/05/2012 2012 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesi
01/03/2012 31/05/2012 2012 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin (İşyeri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalar ile Su İhtiyacını Belediyece Tesis Edilmiş Su Şebekesi Haricinden Karşılayan Konutlar İçin) 1. Taksit Ödemesi