ÖTV Sirküleri 17 Tecil Terkin Kapsamında Verilmesi Gereken Teminat Sanayi Sicil Belgesi Bilgi Formu Gibi Belgelerin Verilme Zamanı

Bu sirkülerde; söz konusu uygulama kapsamında yapılan mal teslimlerine ilişkin verilmesi gereken teminat ile sanayi sicil belgesi, talep ve taahhütname ya da indirimli teminattan yararlanılan dönemler için ilgili bilgi formunun beyanname verme süresi içerisinde ilgili vergi dairesine verilmeden tecil-terkin uygulamasından yararlanılması mümkün bulunmadığı belirtilmektedir.

Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.