G.V.K. Geçici 67. Madde Uygulaması İle İlgili Olarak Gerçek Kişilere Yönelik Vergi Rehberi Yayınlandı.

Bu rehberde; Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci maddesinde yer alan, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılması ve elde tutulması sürecinde elde edilen gelirler ile mevduat faizleri, repo gelirleri ve özel finans kurumlarından elde edilen gelirlerin 2011 yılında vergilendirilmesine yönelik düzenlemeler bulunmaktadır.

Bu rehbere ulaşmak için tıklayınız.