Bülten 2012-23 Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Gelir Vergisi Mükelleflerinin Kesin Mizan Bildirim Süresi Uzadı

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

                        İstanbul,23.03.2012 

 

BÜLTEN (E.Ö.2012/23) 

GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN2011 YILI

KESİN MİZAN VERME SÜRESİ UZADI

2012-22 sayılı bültenimizle bildirdiğimiz Gelir Vergisi Mükelleflerinin 1-31 Mart tarihleri arasında kesin mizan bildirimi verme yükümlülüğü, 23.03.2012 gün ve 80 Seri Nolu Gelir Vergisi Sirküleri ile 10 Nisan 2012 Salı günü saat 24:00’e kadar uzatılmıştır.