Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ Yayınlandı

19 Ekim 2012  gün ve 28446 sayılı Resmi Gazete’de Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yayınlanan  “HALKA AÇIK OLMAYAN ŞİRKETLERDE KAYITLI SERMAYE  SİSTEMİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ”de  halka açık olmayan şirketlerde, şirketlerin kayıtlı sermaye sistemini kabul etmelerine, kayıtlı sermaye sistemine geçmelerine, bu sistemde sermayelerini artırmalarına, kayıtlı sermaye tavanını yükseltmelerine, sistemden çıkmalarına veya çıkarılmalarına, yönetim kurulunun imtiyazlı ve primli paylar ihracına, rüçhan haklarını sınırlamasına ve diğer hususlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 Bu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.