Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ Yayımlandı

19 Aralık 2012 gün ve 28502 sayılı Resmi Gazete’de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır.

Bu tebliğde; gerçek ve tüzel kişi tacirler tarafından fiziki veya elektronik ortamda tutulacak ticari defterlerin nasıl tutulacağı, defterlerin kayıt zamanı, onay yenileme ile açılış ve kapanış onaylarının şekli ve esasları belirlenmektetir.

 

Bu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.