Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltmelerine ve Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ

15 Kasım 2012 gün ve  28468 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltmelerine ve Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ “ ile;

a) Kuruluşu ve esas sözleşme değişikliği işlemleri Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olan anonim şirketleri belirlemek ve bu şirketlerde izin alınmasına,

b) Anonim ve limited şirketlerin sermayelerinin yeni asgari tutarlara yükseltilmesine, ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

a-Kuruluşu ve esas sözleşme değişikliği işlemleri Bakanlık iznine tabi olan şirketler;

-Bankalar,

-Finansal kiralama şirketleri,

-Faktoring şirketleri,

-Tüketici finansmanı ve kart hizmetleri şirketleri,

-Varlık yönetim şirketleri,

-Sigorta şirketleri,

-Anonim şirket şeklinde kurulan holdingler,

-Döviz büfesi işleten şirketler,

-Umumi mağazacılıkla uğraşan şirketler,

-Tarım ürünleri lisanslı depoculuk şirketleri,

-Ürün ihtisas borsası şirketleri,

-Bağımsız denetim şirketleri,

-Gözetim şirketleri,

-Teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri,

-Sermaye Piyasası Kanununa tabi şirketler,

 -Serbest bölge kurucusu ve işleticisi şirketler

Kayıtlı sermaye sistemine kabul edilen Sermaye Piyasası Kanununa tabi halka açık anonim şirketlerin kayıtlı sermaye tavanı içinde yapacakları sermaye artışlarında Bakanlık izni aranmaz.

b-Sermayenin asgari tutarlara yükseltilmesi

Sermayeleri ellibin Türk Lirasının altında olan anonim şirketler ile onbin Türk Lirasından az olan limited şirketlerin sermayelerini, 14/2/2014 tarihine kadar bu miktarlara yükseltmeleri gerekmektedir.

Belirlenen süre içerisinde sermayelerini öngörülen tutarlara yükseltmeyen şirketler, bu sürenin sonunda infisah etmiş sayılırlar. 

Bu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.