Bülten 2014-82 2014 Yılı 3 ncü Geçici Vergi Dönem Sonunda Uygulanacak Yabancı Para Değerleme Kurları

Erdoğdu ÖZ Yeminli Mali Müşavir                                                İstanbul,20.10.2014                                                                (BÜLTEN 2014-82)                                   2014 YILI 3 NCİ  GEÇİCİ VERGİ DÖNEM SONUNDA UYGULANACAK YABANCI PARA

Devam

Bülten 2014-81 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1)

Erdoğdu ÖZ Yeminli Mali Müşavir                                                İstanbul,18.10.2014                                                                (BÜLTEN 2014-81)                                   KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Devam

Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi (SBDS 2410) Hakkında Tebliğ – Türkiye Denetim Standartları Tebliği (No: 38) nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 4)

ARA DÖNEM FİNANSAL BİLGİLERİN, İŞLETMENİN YILLIK FİNANSAL TABLOLARININ BAĞIMSIZ DENETİMİNİ YÜRÜTEN DENETÇİ TARAFINDAN SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİMİ (SBDS 2410) HAKKINDA TEBLİĞ

Devam

Özel Hususlar-Topluluk Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimi (Topluluğa Bağlı Birim Denetçilerinin Çalışmaları Dâhil) (BDS 600) Hakkında Tebliğ – Türkiye Denetim Standartları Tebliği (No: 27) de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 3)

ÖZEL HUSUSLAR-TOPLULUK FİNANSAL TABLOLARININ BAĞIMSIZ DENETİMİ (TOPLULUĞA BAĞLI BİRİM DENETÇİLERİNİN ÇALIŞMALARI DÂHİL) (BDS 600) HAKKINDA TEBLİĞ – TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI

Devam

Bağımsız Denetim Sözleşmesinin Şartları Üzerinde Anlaşmaya Varılması (BDS 210) Hakkında Tebliğ – Türkiye Denetim Standartları Tebliği (No: 3) nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2)

BAĞIMSIZ DENETİM SÖZLEŞMESİNİN ŞARTLARI ÜZERİNDE ANLAŞMAYA VARILMASI (BDS 210) HAKKINDA TEBLİĞ – TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ (NO: 3)’NDE DEĞİŞİKLİKYAPILMASINA İLİŞKİN

Devam

Bağımsız Denetçinin Genel Amaçları ve Bağımsız Denetimin Bağımsız Denetim Standartlarına Uygun Olarak Yürütülmesi Standardı (BDS 200) Hakkında Tebliğ – Türkiye Denetim Standartları Tebliği (No: 2) nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 1)

BAĞIMSIZ DENETÇİNİN GENEL AMAÇLARI VE BAĞIMSIZ DENETİMİN BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARINA UYGUN OLARAK YÜRÜTÜLMESİ STANDARDI (BDS 200) HAKKINDA TEBLİĞ – TÜRKİYE

Devam

Bülten 2014-80 2014 Ekim Vergi Takvimi

Erdoğdu ÖZ Yeminli Mali Müşavir                                                İstanbul,01.10.2014                                                                (BÜLTEN 2014-80)                                           2014 YILI EKİM AYI VERGİ TAKVİMİ İlk Tarih Son

Devam