HaberlerTürkiye Denetim Standartları

Bağımsız Denetçinin Genel Amaçları ve Bağımsız Denetimin Bağımsız Denetim Standartlarına Uygun Olarak Yürütülmesi Standardı (BDS 200) Hakkında Tebliğ – Türkiye Denetim Standartları Tebliği (No: 2) nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 1)

BAĞIMSIZ DENETÇİNİN GENEL AMAÇLARI VE BAĞIMSIZ DENETİMİN BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARINA UYGUN OLARAK YÜRÜTÜLMESİ STANDARDI (BDS 200) HAKKINDA TEBLİĞ – TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ (NO: 2)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (SIRA NO: 1)

1 Ekim 2014 gün ve 29136 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun “Bağımsız Denetçinin Genel Amaçları ve Bağımsız Denetimin Bağımsız Denetim Standartlarına Uygun Olarak Yürütülmesi Standardı (BDS 200) Hakkında Tebliğ – Türkiye Denetim Standartları Tebliği (No: 2)’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 1)” yayımlanmıştır.

Bu Tebliğ aşağıdadır.

 

1 Ekim 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29136

TEBLİĞ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

BAĞIMSIZ DENETÇİNİN GENEL AMAÇLARI VE BAĞIMSIZ DENETİMİN

BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARINA UYGUN OLARAK

YÜRÜTÜLMESİ STANDARDI (BDS 200) HAKKINDA

TEBLİĞ – TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI

TEBLİĞİ (NO: 2)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(SIRA NO: 1)

MADDE 1 – 13/10/2013 tarihli ve 28794 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetçinin Genel Amaçları ve Bağımsız Denetimin Bağımsız Denetim Standartlarına Uygun Olarak Yürütülmesi Standardı (BDS 200) Hakkında Tebliğ-Türkiye Denetim Standartları Tebliği (No: 2)’nin ekinde yer alan Standardın 1 inci dipnotu, dipnot sıralaması muhafaza edilmek suretiyle Tebliğ metninden çıkarılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ, 1/1/2014 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.