Sanayi Siciline Kayıt İşlemlerine İlişkin Sanayi Sicil Tebliği yayımlandı

25 Ekim 2014 gün ve 29156 sayılı Resmi Gazete’de, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca SGM 1014/11 sayılı Sanayi Sicil Tebliği yayınlanmıştır.

25 Ekim 2014 tarihinde yürürlüğe girecek olan tebliğ, 12/1/2008 tarihli ve 26754 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (SGM 2008/2) sayılı Sanayi Sicil Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İlgili tebliğe ulaşmak için tıklayınız.