Haberler

Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği 36-Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG)’nın Aerosol Üretiminde Kullanılması

26.10.2014 gün ve 29157 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanan 36 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinde, aeresol üreticilerinin imalatında kullandığı aeresolun alınışında ödenen ÖTV’nin, aeresolün  teslimi ÖTV’ye tabi olmadığından nakden veya mahsuben ödenmesine ilişkin Maliye Bakanlığınca  düzenlenmiş usul ve esaslar yer almaktadır.

İlgili tebliğe ulaşmak için tıklayınız.