HaberlerTürkiye Denetim Standartları

Özel Hususlar-Topluluk Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimi (Topluluğa Bağlı Birim Denetçilerinin Çalışmaları Dâhil) (BDS 600) Hakkında Tebliğ – Türkiye Denetim Standartları Tebliği (No: 27) de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 3)

ÖZEL HUSUSLAR-TOPLULUK FİNANSAL TABLOLARININ BAĞIMSIZ DENETİMİ (TOPLULUĞA BAĞLI BİRİM DENETÇİLERİNİN ÇALIŞMALARI DÂHİL) (BDS 600) HAKKINDA TEBLİĞ – TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ (NO: 27)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (SIRA NO: 3)

1 Ekim 2014 gün ve 29136 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun “Özel Hususlar-Topluluk Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimi (Topluluğa Bağlı Birim Denetçilerinin Çalışmaları Dâhil) (BDS 600) Hakkında Tebliğ – Türkiye Denetim Standartları Tebliği (No: 27) de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 3)” yayımlanmıştır.

Bu Tebliğ aşağıdadır.

 

1 Ekim 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29136

TEBLİĞ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

ÖZEL HUSUSLAR-TOPLULUK FİNANSAL TABLOLARININ BAĞIMSIZ

DENETİMİ (TOPLULUĞA BAĞLI BİRİM DENETÇİLERİNİN

ÇALIŞMALARI DÂHİL) (BDS 600) HAKKINDA

TEBLİĞ – TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI

TEBLİĞİ (NO: 27)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(SIRA NO: 3)

MADDE 1 – 20/2/2014 tarihli ve 28919 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Hususlar-Topluluk Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimi (Topluluğa Bağlı Birim Denetçilerinin Çalışmaları Dâhil) (BDS 600) Hakkında Tebliğ-Türkiye Denetim Standartları Tebliği (No: 27)’nin ekinde yer alan Standardın 22 nci dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

22SBDS 2400, “Tarihi Finansal Tabloların Sınırlı Bağımsız Denetimi”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan Standardın 23 üncü dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

23SBDS 2410, “Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi”

MADDE 3 – Bu Tebliğ, 1/1/2014 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.