Bülten 2014-79 2014 Agustos Ba Bs Bildirimlerinin Süresi 3 Ekim 2014 Günü Sonuna Uzatılmıştır

Erdoğdu ÖZ Yeminli Mali Müşavir                                                İstanbul, 30.09.2014                                                                  BÜLTEN 2014-79  2014/AĞUSTOS DÖNEMİNE İLİŞKİN “FORM BA” VE “FORM BS”

Devam

Bülten 2014-78 Sosyal Güvenlik Kurumunun Bazı Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Sosyal Güvenlik Kurumunun Genelgesi

Erdoğdu ÖZ Yeminli Mali Müşavir www.erdogduozymm.com İstanbul,28.09.2014                                                                (BÜLTEN 2014-78)  SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN BAZI ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN SOSYAL GÜVENLİK

Devam

Bülten 2014-77 Araç Muayenelerini Süresinde Yaptırmayanların 6552 Sayılı Kanunun 79 ncu Maddesi Uygulamasında Sağladığı Kolaylıklar

Erdoğdu ÖZ Yeminli Mali Müşavir www.erdogduozymm.com İstanbul,27.09.2014                                                                (BÜLTEN 2014-77) ARAÇ MUAYENELERİNİ SÜRESİNDE YAPTIRMAYANLARIN 6552 SAYILI KANUNUN 79 NCU MADDESİ

Devam

Bülten 2014-74 Maliye Bakanlığına Bağlı Vergi Dairelerinin Vergi Usul Kanunu Kapsamında Vergi Alacaklarının 6552 Sayılı Kanuna Göre Yeniden Yapılanması

Erdoğdu ÖZ Yeminli Mali Müşavir    www.erdogduozymm.com                                             İstanbul,24.09.2014                                                                (BÜLTEN 2014-74) 6552 SAYILI KANUN GEREĞİNCE MALİYE BAKANLIĞINA BAĞLI VERGİ DAİRELERİNİN

Devam

Bülten 2014-73 KDV İade Talebinin İnternet Vergi Dairesinden Gönderilmesinde Yapılan Değişiklikler

Erdoğdu ÖZ Yeminli Mali Müşavir    www.erdogduozymm.com                                             İstanbul,20.09.2014                                                                (BÜLTEN 2014-73) KDV İADESİ TALEBİ GİRİŞ EKRANLARINDA YER ALAN YÜKLENİLEN KDV

Devam