Haberler

440 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği Ödenmemiş Vergi Borçlarının İlanı

 

440 SIRA NOLU VUK GENEL TEBLİĞİ ÖDENMEMİŞ VERGİ BORÇLARININ İLANI

24.09.2014 tarihli ve 29129 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 440 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, ikmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların açıklanmasına ilişkin hususlara yer verilmiştir.

Sözü edilen Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız