Bülten 2018-96 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu İle Serbest Bölgeler Kanununda Yapılan Değişikliklerin Açıklandığı 16 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin 1 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğine Eklenmiş Şekli

BÜLTEN 2018-96 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU İLE SERBEST BÖLGELER KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN AÇIKLANDIĞI 16 SERİ NO.LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİNİN

Devam