Bülten 2018

Bülten 2018-99 Mayıs 2018 Dönemine Ait Muhtasar, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannameleri Verilme Süresi Uzatıldı

BÜLTEN (2018-99)

MAYIS 2018 DÖNEMİNE AİT MUHTASAR, DAMGA VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMELERİ VERİLME SÜRESİ UZATILDI

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 108 Nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile Mayıs 2018 Dönemine ait Muhtasar, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süresini uzattı.

Verme süresi uzatılan beyannamelere  ilişkin bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

Süresi Uzatılan İşlem Gelir İdaresi Sirküleri Dönemi Yasal Süresi Son Gün Uzatılan Süre Son Gün Ödeme Süresi Son Gün
Muhtasar Beyanname 19/06/2018

VUK-108

Mayıs 2018 25 Haziran 2018 26 Haziran 2018 26 Haziran 2018
Damga Vergisi Beyannamesi 19/06/2018

VUK-108

Mayıs 2018 25 Haziran 2018 26 Haziran 2018 26 Haziran 2018
Katma Değer Vergisi Beyannamesi 19/06/2018

VUK-108

Mayıs 2018 25 Haziran 2018 26 Haziran 2018 26 Haziran 2018

Not: Elektronik ortamda beyanname veren mükelleflerin, beyannamelerini son gün 23.59’ a kadar gönderebilmeleri mümkündür.

Sözü edilen Gelir İdaresi Başkanlığı Sirkülerleri aşağıdadır.

 

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/108

Konusu: 25 Haziran 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ile Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılması

Tarihi: 19/06/2018

Sayısı: VUK-108 / 2018-12

1.Giriş:

Bakanlığımıza iletilen talepler nedeniyle, Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak; 25 Haziran 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ile Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2.Muhtasar, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması:

25 Haziran 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ile Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 26 Haziran 2018 Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Beyanname verme sürelerinin uzatılması ödeme süresini etkilemeyeceğinden, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde (26 Haziran 2018 Salı) ödeyecekleri tabiidir.

Duyurulur.

Adnan ERTÜRK

Gelir İdaresi Başkan